Danh sách văn bản Nghị quyết
ĐầuTrước1234SauCuối
 
Số ký hiệu
Ngày
CQ ban hành
Tóm tắt nội dung
DOC110703-011.pdf 1/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-012.pdf 2/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-013.pdf 3/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ xác nhận kết quả bầu chức vụ chủ tịch HĐND TP phủ lý khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-014.pdf 4/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi giữ chức vụ PCT HĐND thành phố Phủ lý Nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-015.pdf 5/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ xác nhận kết quả bầu chức vụ PCT HĐND thành phố Phủ lý khóa XVII, Nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-016.pdf 6/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ xác nhận kết quả bầu chức vụ CT UBND thành phố Phủ lý khóa XVII, Nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-017.pdf 7/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi giữ chức vụ phó UBND thành phố Phủ lý, Nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-019.pdf 9/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi giữ chức danh ủy viên UBND thành phố Phủ lý Nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-020.pdf 10/NQ - HĐND 26/08/2015 UBND TP Phủ Lý NQ xác nhận kết quả bầu chức danh UBND thành phố Phủ lý khóa XVII, Nhiệm kỳ 2011-2016
DOC110703-001.pdf 2/NQ-HĐND 07/05/2015 UBND TP Phủ Lý Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014
DOC011004-007.pdf 2/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu nhiệm kỳ 2011-2016
DOC011004-006.pdf 3/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi giữ chức danh UVUB thnahf phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC011004-005.pdf 4/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi giữ chức danh UVUB thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC011004-004.pdf 5/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC011004-003.pdf 6/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC011004-002.pdf 7/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC011004-001.pdf 8/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ xác nhận kết quả bầu kiện toàn chức danh UVUBND thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
DOC011004-004.pdf 9/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND TP Phủ Lý NQ xác nhận kết quả bầu kiện toàn chức danh UVUBND thành phố Phủ lý nhiệm kỳ 2011-2016
  398/QĐ-UBND 21/04/2014 UBND TP Phủ Lý NQ họp ban địa diện HĐQT -NHCSXH thành phố quý II năm 2014
  399/QĐ-UBND 21/04/2014 UBND TP Phủ Lý QĐ về việc thành lập hộiđồng bồi thường, hỗ trợ TĐC, tổ công tác giúp việc hội đồng phục vụ GPMB dự án ĐTXD TT TM Minh Phúc xã Liêm Tiết
  5/NQ-HĐND 18/12/2013 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2014 HĐND thành phố phủ lý khóa XVII , kỳ họp thứ 9
  6/NQ - HĐND 18/12/2013 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết về dự toán phân bppr dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 HĐND TP phủ lý khóa XVII , kỳ họp thứ 9
  1/NQ - HĐND 24/07/2013 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu, nhiệm kỳ 2011-2016
  1/NQ - HĐND 24/07/2013 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2013
  2/NQ/2013/ HĐND 24/07/2013 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
  3/03/2013/NQ-HĐND 24/07/2013 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
  4/04/2013/NQ-HĐND 24/07/2013 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2011-2015) thành phố Phủ lý
  1/NQ-HĐND 13/07/2012 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 HĐND thành phố Phủ Lý khóa XVII, kỳ họp thư 5
  2/NQ-HĐND 13/07/2012 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết phê chuẩn quyết định ngân sách nhà nước năm 2011 HĐND TP phủ lý khóa XVII, kỳ họp thứ 5
  3/NQ - HĐND 13/07/2012 HĐND TP Phủ Lý Nghị quyết về việc điuều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý; thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý
 
ĐầuTrước1234SauCuối