(*) 115/KH - UBND
14/08/2017
Lê Văn Dũng
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25/CT-Ttg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực