(*) 58/TB-UBND
24/01/2014
Lê Văn Dũng
TB v/v bổ sung năm sinh của cha, mẹ và cấp lại bản chính giấy khai sinh cho Lê
Minh Hồng
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực
  • Tên tệp tin