(*) 151/BC-UBND
30/09/2014
Nguyễn Văn Tiến
Báo cáotrả lời ý kiến, kiến nghị của chi bộ
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực