(*) 135/QĐ-UBND
03/08/2014
Nguyễn Văn Tiến
QĐ công tác đảm bảo tiêu thoát nước mặt khu vực phía Nam TP
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực