(*) 247/BC-UBND
13/10/2017
Nguyễn Anh Chức
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường trục thôn Triệu Xá, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ lý
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực