(*) 27/BC-UBND
07/03/2014
Nguyễn Anh Chức
Báo cáovề việc khảo sát chuyển nhượng đất ở, phương án giá đất làm cơ sở xác
định thu tiền đất của dự án nhà ở thấp tầng Tiến Lộc P Lê Hồng Phong
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực
  • Tên tệp tin