(*) 77/BC-UBND
24/04/2017
Trương Quốc  Bảo
Báo cáo về việc khảo sát XD phương án giá đất thực hiện đấu giá QSD đất đối với diện tích đất còn lại thuộc dự án XDHTKT khu đất giáp kè sông Đáy thuộc địa bàn thôn 1 xã Phù Vân
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực