(*) 200/BC-UBND
12/11/2015
Lê Nguyên Ngọc
Báo cáoV/v khảo sát giá chuyển nhượng đất ở, phương án giá đất làm cơ sở định thu tiền sử dụng đất dự án khu nhà ở thấp tầng Tiến Lộc P. Lê Hồng Phong  , thành phố phủ lý
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực