(*) 50/BC-UBND
07/04/2014
Bùi Văn Hùng
Báo cáoquá trình giải quyết đơn thư của ông Lại Quốc Hùng và đề xuất phương án
xử lý đối với phần diện tích đất tại thửa 98 tờ bản đồ số 5 P Minh Khai thành
phố phủ lý
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực
  • Tên tệp tin