(*) 60/TB-UBND
25/01/2014
Phạm Văn Quân
TB triển khai QĐ ssố 155/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc
điều chỉnh giá thóc tẻ hỗ trợ cho người có đất NN bị thu hồi từ 01/01/1997 đến
26/02/2006 trên địa bàn P Châu Sơn
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực
  • Tên tệp tin