(*) 59/TB-UBND
25/01/2014
Lê Văn Dũng
TB kết quả giải quyết tố cáo của bà Nguyễn Thị Bùi
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực
  • Tên tệp tin